انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

دکتر نیلوفر سمیعی
  
 اطلاعات تماس            تلفن:   23922162 (009821)
  نمابر: ................   (009821)
  پست الکترونیک:drnsamiei@gmail.com
 گروه آموزشی             داخلی قلب بزرگسالان
 مرتبه علمی             دانشیار
         آخرین مدرک  تحصیلی            فلوشیپ اکوکاردیوگرافی